ARTM672 Двуизмерна компютърна графика

Анотация:

Лекциите по двуизмерна компютърна графика, имат за цел да разширят знанията на студентите за изграждане на дигитални реалистични изображения посредством популярни графични компютърни програми. В практически задачи се изучава инструментарум и многообразни техники за ефектна визуализация на проекти.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р
 Руслан Драгостинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Специални техники за изграждане на сложно графично изображение.

2) могат: Да създават двуизмерни композиции чрез професионални графични похвати.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни познания за работа с компютър.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Adobe Systems "Adobe Photoshop CS6 - Официален учебен курс" - АлексСофт, 2013г.

Adobe Systems "Adobe Photoshop CS5 - Официален учебен курс" - Софтпрес ООД, 2011г.

Adobe Systems "Adobe Illustrator CS6 - Официален учебен курс" - АлексСофт, 2013г.

"Самоучител по CorelDraw X6 " - АлексСофт, 2013г.

Средства за оценяване:

Практическа задача.