ARTM421 Дизайн на изложбени и рекламни площи - I част

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация на открити и закрити изложбени пространства, рекламни площи, изложения и панаири; дава познания по проектирането и оформлението им; запознава с въздействието на цвета, осветлението, материалите, изложбените конструкции с временен и траен характер и взаимовръзките между тях, както и отражението им върху психиката на хората чрез рекламните похвати; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на пространствения рекламен дизайн.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират на изложбени експозиции и рекламни пространства

2) могат:

• Да проектират изложбени експозиции и рекламни пространства по индивидуални задачи
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Expo design, CARLES BROTO I COMERMA

• Exhibition Design, David Dernie, 2006

Средства за оценяване:

Конферанс. Три проекта състоящи се от: идеен проект, работен проект, работни чертежи, ходови линии, конструктивен проект, триизмерни визуализации