ARTM414 Продукт дизайн - II част

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с интериора като пространство и продуктите необходими за неговото обзавеждане, дава познания по проектирането и формоизграждането на мебелите в интериора; въздействието на цвета, различните видове материали, текстила, подовите ма настилки, тавани в съвременния интериор, запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на продуктовият дизайн; дава възможност на студентите да проектират продукти по индивидуални задачи.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.


Предварителни изисквания:
Владеене на основни познания за проектирането на изделия от сферата на продуктовият дизайн.

Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Осветеност и видове осветление
 2. Механизми за повдигащи врати
 3. Системи за съхранение в долен и горен ред в кухнята
 4. Механизми за гардероб
 5. Механизми за ТВ и аудио системи
 6. Системи за чекмеджета
 7. Разглобки за корпусни мебели
 8. Механизми за легло
 9. .Покрития в мебелната индустрия
 10. Обзавеждане на дневна
 11. Обзавеждане на кухня
 12. Обзавеждане на родителска спалня
 13. Обзавеждане на гардеробна
 14. Обзавеждане на детска стая
 15. Обзавеждане на кабинет

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

г.

2. Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

3. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, Со

4. International Style, Taschen 2001

5. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

6. Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-7

7.Франк Лойд Райт, Брус Брукс, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

8.Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

9. Aатлас на архитектурата (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4

10.Aрх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

11.проф. арх. Иван Попов, Въведение в архитектурното проектиране, София 1973 г.

12.А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

13.Рудолф Арнхайм, “Динамика архитектурных форм”, Москва 1984

14.АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

15. Райчев Р. , Опит за анализ на философско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

16. Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

17.Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

18. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

19. Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.„Лесотехнически университет”, 1999.

20. ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

21. Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

22. Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

23. Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

24. Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

25. Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

26. Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

гас.

27. доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

28. проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

29.проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект

Текущо оценяване на три етапа:

1/Изготвяне на задание и избор на стил.

2/Проучване за продукта

3/Разработка на проекта-варианти

Окончателно оценяване:

1/Самостоятелна работа/ Проект

2/Докладване и защита на проекта.