ARTM413 Дизайн на обществената среда - II част

Анотация:

Целта на курса е да надгради получените в бакалавърската степен знанията и уменията на студентите в областта на съвременни и исторически процеси. познания и водещи практически и принципи за анализиране и проектиране на обекти в градска среда. Да доразвие дизайнерското мислене, знания и умения на студентите за да прилагат наученото на практика в професионалната им реализация.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методиката на дизайнерското проектиране.

• теоретичната основа, касаеща проекти за обществена среда

• да проектират елементи на обществената среда.

2) могат:

• да реализират проекти за изграждане на интериорен дизайн на жилища и обществени пространства.

• да проектират елементи на обществена среда по индивидуални и групови задачи.

• да ръководят и работят в екип


Предварителни изисквания:
• Познания по теория на дизайна, рисуване и чертане,Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.

„Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ