ARTM408 Триизмерно компютърно проектиране - I част

Анотация:

Курсът "Триизмерно компютърно проектиране - I част" има за цел да дадe необходимите знания и умения за боравене с триизмерното компютърно пространство и създаване и генериране на статични изображения чрез 3D моделиране в 3D Studio MAX. Програмата дава възможност да сe овладеят изобразителните похвати на триизмерното пространство. Осмисля се творческото приложение на триизмерната компютърна графика чрез формообразуването и всички изобразитерни жанрове, свързани с него.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще познават добре интерфейса на софтурния програмен продукт 3D Studio MAX;

ще се ориентират и навигират в триизмерното пространство;

ще овладеят основни инструменти за моделиране на триизмерни обекти;

ще могат да моделират сложносъставни триизмерни обекти;

ще могат да аранжират на триизмерни обекти в сцени;

ще могат да прилагат готови материали към триизмерни обекти;

ще овладеят базовото осветление на триизмерни сцени


Предварителни изисквания:
Базова компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 3D Studio MAX - интерфейс и настройки. Координатни системи и навигация
 2. Основни примитивни триизмерни обекти
 3. Разширени примитивни триизмерни обекти
 4. Архитектурни триизмерни обекти
 5. Триизмерни модификатори - I част Копиране на обекти. Видове копия. Реперна точка на обект.
 6. Триизмерни модификатори - II част
 7. Запазени селекции. Групи. Масиви. Съставни триизмерни обекти - булеви операции
 8. Двуизмерни непараметрични обекти - I част
 9. Двуизмерни непараметрични обекти - II част
 10. Модификатори от 2D в 3D
 11. Упражнение за двуизмерно чертане и издигане в 3D
 12. Изграждане на помещение с врати и прозорци по зададен архитектурен чертеж
 13. Стандартни и фотометрични източници на светлина.
 14. Позициониране на камери - видове и настройки.
 15. Изграждане на затворен интериор с примитивно обзавеждане, осветление и камери

Литература по темите:

3D Studio MAX - официален учебен курс - Издателство "СофтПрес"

3D Studio MAX - Библия - Издателство "Алекс Софт"