HACM325 Семинар: Ахеменидски влияния в тракийското изкуство

Анотация:

Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: