COGM215 Практика: Зрително възприятие

Анотация:

Практикумът има за цел да запознае студентите с различните технологии на наблюдение и манипулиране на зрителни феномени. В лабораторни условия се провеждат измервания на силата на зрителни ефекти и особености на възприятието.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Костов  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще знаят основните техники на експериментиране в областта на зрителнота възприятие

Те ще могат самостоятелно да провеждат изследвания на зрителни феномени, да измерват хороктеристики на възприятието и да интерпретират резултатите
Предварителни изисквания:
COGM 306 "Висши зрителни функции"

COGM 002 Когнитивна психология"

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Сиймън Д.Д., Кенрик Д.Т. (2002) Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

Palmer S.E. (1999) Vision Science. The MIT Press, Cambridge

Материали, предоставени от преподавателя

Средства за оценяване:

Участие в изследванията - 50%

Интерпретация на данни - 50%