TCMM290 Семинар: Интегрирани услуги през хибридни мрежи

Анотация:

В рамките на тренинговия курс студентите разработват проект по тематиката на конвергенцията на мрежи, технологии и приложения, конвергентни услуги, хибридни мрежи.

Тренинговият курс има за цел да:

• спомогне за надграждане и разширяване на знанията на обучаемите по въпроси на конвергенцията на мрежи

• провери степента на усвояване на основните понятия от областта на конвергенцията на мрежи, и прилагането на теоретичните подходи в практически ситуации.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия в конвергенцията на мрежи

• основните протоколи и методи за интеграция и конвергенция

2) могат:

• да оценяват различните методи за интеграция и конвергенция


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конкретизиране на заданието. Изясняване на критериите за оценяване Първа междинна консултация - конвергенция на мрежи Втора междинна консултация – конвергенция на услуги

Литература по темите:

1. Мерджанов П., Телекомуникационни мрежи. ч. 1 и ч. 2, Нови знания, 2007.

2. Цанков Б.. Телекомуникации. Фиксирани, мобилни и IP. Техника, 2006.

3. Къдрев В., А. Гушев. Комутационна и мултиплексна техника. Изд. ВТУ, София, 2011.

4. Къдрев В. Развитие на протоколите за сигнализация в перспективните технологии на бъдещите мрежи. Монография, Изд. „Асеневци”, София, 336 с., 2020, ISBN 978-619-7586-05-3

5. Симеонова Цв. Развитие на перспективните технологии в "Интернет на свързаните неща" IoT (Internet of Things). ISBN 978-619-7586-25-1, Изд. "Асеневци", София, 362 с., 2021.