TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things)

Анотация:

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милованов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

-
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Самостоятелна работа

Литература по темите:

-