TCMM273 Предприемачество в електронните медии

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

След анализ на състоянието на пазара на труда и развитието на електронните медии в ерата на цифровизацията с новия курс “Предприемачество в електронните медии” запълваме огромен дефицит.

А той е създаването на млади, енергични и предприемчиви, условно наречени, стартери на бизнеса или предприемачи в тази област.

В този курс ще се спрем на финансовите потоци в държавата и частния бизнес.

Ще разгледаме възможностите за кумулиране на капитал от възможните легални източници.

Ще направим сравнение с примери от европейски държави и САЩ.

Ще се спрем на разумната оценка на риска, управление на промяната, ситуацията на рекламния пазар и източниците на приходи.

Ще направим анализ на съществуващия пазар и възможностите за приходи от малкия и среден бизнес, който остава извън интересите на големите рекламните и медия шоп агенциите. А там има много финансов ресурс за усвояване. Зная,правил съм го в телевизия ЕВРОПА през 2002 година.

Ще се запознаем с основите на мениджмънта в електронните медии.

• Както и останалите курсове по електронни медии и с този освен да ви дадем възможност с тези знания освен да си намирате работа, искаме и да си създавате работа. Със знанията от този кус ще научите под каква форма можете да привличате инвестиции, да намирате финансови кредити и в крайна сметка да създадете и управлявате малка телевизия или FM радио.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: как да привличат инвестиции за стартиране на частен бизнес в областта на електронните медии и как да продуцират собствена продукция.

• 2/ да управляват и планират частни радио и телевизия

• 3/ да създават работни места и да управляват колектив.

2) могат:

• да работят и създават малка телевизия или FM радио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по телекомуникации, икономика, право или електронни медии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в радиото – крос програмно развитие, пазарни подходи -
 2. Въведение в телевизията – крос програмно развитие, пазарни подходи
 3. Нишови радиостанции - бизнес ниша
 4. Нишови Телевизии -бизнес ниша
 5. Програмиране на радио
 6. Програмиране на телевизия
 7. Управленска структура на електронна медия
 8. Управление – нива и управленски функции в телевизия
 9. SWOT анализ……
 10. Бизнеспланиране на радио и телевизия ……Законова рамка –ТЗ и ЗРТ
 11. Законова рамка –ТЗ и ЗРТ
 12. Предприемачество в електронните медии
 13. Пазарна ниша в електронните медии - маркетинг
 14. Източници на финансиране рекламни и медия шоп агенции
 15. „Скрити“ финансови източници- ресурсите в средния бизнес

Литература по темите:

• Pringle, Peter K.; Starr, Michael F. McCavitt, William E. – Focal Press – Oxford –„Electronic media management”

• Драганов Иво “Особености на телевизионния мениджмънт”

• Драганов Иво “Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст”

Средства за оценяване:

• два междинни изпити – мотивиран проект за радио и мотивиран прокт за телевизия

• Семестриални изпити - Анализ на рекламния пазар

• Проект разработка за финансиране от средния бизнес