COMM502 Социалният интранет

Анотация:

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: