TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите

Анотация:

Да даде теоретични познания за:

- стратегическия мениджмънт;

- мениджмънта в телекомуникациите;

- преструктурирането на телекомуникационния сектор;

- бизнес планиране в телекомуникациите.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
гл. ас. Алена Добрева-Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да имат основни познания по:

- стратегическия мениджмънт и конкретно в областта на телекомуникациите;

- избора на стратегия за конкретна ситуация, нейното реализиране - създаване на организация, бюджет и поддържащи системи;

- подходите за навлизане на телекомуникационния пазар;

- тенденциите за преструктуриране на телекомуникационния сектор;

-бизнес планиране в телекомуникациите.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Стратегически мениджмънт. Стратегическият мениджмънт като процес
 2. Петте задачи при изготвяне на стратегия
 3. Промишлен и конкурентен анализ. Анализ на състоянието на предприятието
 4. Промишлен и конкурентен анализ. Анализ на състоянието на предприятието
 5. Избор на стратегия за конкретната ситуация
 6. Реализиране на стратегията: създаване на организация, бюджет и поддържащи системи. Възлагане, култура и управление
 7. Мениджмънт в телекомуникациите
 8. Структура на телекомуникационната индустрия
 9. Навлизане на телекомуникационния пазар
 10. Упражнения по мениджмънт в телекомуникациите
 11. Преструктуриране на телекомуникационния сектор и бизнес планиране
 12. Упражнения по преструктуриране на телекомуникационния сектор
 13. Упражнения по бизнес планиране
 14. Теории за управление на персонала
 15. Анализ на аудиторията в телекомуникациите

Литература по темите:

1. Prof. Richard L. Drury, SELECTED MATERIAL FOR TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT, George Mason University, IRWIN, 1995

2. Barry L. Sherman, TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT, McGraw-Hill, 1997

3. Arthur A.Thompson, Jr, A. J. Strickland, STRATEGIC MANAGEMENT, CONCEPT AND CASES, Irwin McGraw-Hill, 1996

4. Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue, Shaker A. Zahra, STRATEGY IN A CHANGING ENVIRONMENT, Irwin, 1996

5. ENSPTT, LE MANAGEMENT DES ENTERPRISES DE RESEAU, 1999

6. The World Bank Group, THE PRIVATE SECTOR IN INFRASTUCTURE, 1997

7. International Telecommunications Union, TDB, Workshop on CORPORATE USE OF FINANCIAL MODELS, 2001