TCMM165 Електронни приложения за планиране на управленската дейност

Анотация:

Да изгради базови знания за използване на MS Project като инструмент за планиране и управление на проекти.

Да формира умения и подход при решаване на проектни задачи.

Лекциите са планирани по два учебни часа. В края на всяка лекция се предвижда 15 мин. дискусия и проиграване на примерни ситуации, свързани със съответната тема.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Иван Богомилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: