PHIM085 Семинар: Работа с библиографски софтуер

Анотация:

Курсът обучава студентите в обработване и създаване на библиографски справки чрез използване на специализиран софтуер.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основите на работата с библиографски софтуеър.

2) могат: Да работят с библиографски софтуеър и да организират източници, да съставят и да публикуват в интернет библиография.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Цели и функции на библиографския софтуер
  2. Видове библиографски софтуерни продукти и работа с тях
  3. Съставяне и ползване на библиографска база данни

Литература по темите:

Tooling Up for Digital Humanities [Online] http://toolingup.stanford.edu/?page_id=1191

Zotero Guide [Online] https://www.zotero.org/support/quick_start_guide