PHIM077 Стаж във Фондация за социални и хуманитарни изследвания - София

Анотация:

Студентите биват въвлечени в текущата дейност и проекти на Фондацията за хуманитарни и социални озследвания - София. Изпълняват и конкретно поставени административни и изследователски задачи според спецификата на текущите проекти.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят как функционира един неправителствен изследователски център.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задачите към студентите се определят според текущата дейност и проекти на Фондацията за хуманитарни и социални озследвания - София.

Литература по темите:

https://hssfoundation.org