PHIM061 Практикум - езици на идентичността

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с един от най-острите проблеми проблем на съвременността – колективната памет – в контекста на мултидисциплинарен подход, свързващ историята, психологията, философията, социологията и антропологията. Колективната идентичност се проблематизира в контекста на фрагментаризацията и размиването на идентичностите на фона на мощните публични практики за производство на идентичности в рамките на късната модерност.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Самостоятелното социологическо изследване


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Самостоятелна работа
  2. Самостоятелна работа
  3. Самостоятелна работа
  4. Самостоятелна работа
  5. Самостоятелна работа
  6. Презентация

Литература по темите:

Дмитрий Варзоновцев Феноменология на града,1992

Качествени методи в социалните науки, С.,2008

Средства за оценяване:

Самостоятелно изследване

Зачет