PHIM056 Практика: Документално изследване на последните три годошнини на списание "Социологически проблеми"

Анотация:

Социологически проблеми е единственото академично списание в България, което се занимава с въпроси, отнасящи се до социологическата наука.

Списанието е основано през 1968 г. и се издава от Института по социология с приемник Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките и от Българската социологическа асоциация. Списанието излиза в 4 книжки годишно на български език, а всяка година се публикува и по един извънреден брой на английски език.

Международната популярност на списанието се дължи както на традиционния абонамент, така и на продължаващото сътрудничество с Централноевропейската online библиотека (www.ceeol.com), съдържаща годишни течения на списанието от 1991 до 2011 г.

От 2009 г. списанието има нова редакционна колегия и нов международен редакционен съвет, в които влизат видни учени от България, Германия, САЩ, Словения и Франция.

Социологически проблеми се утвърди като списание, в което представителите на социологическата общност могат да обсъждат идеите си в оживен диалог с колеги от България и чужбина. Стойността на публикуваните в него статии го превръща в своеобразен арбитър за качество на социологическото мислене у нас. Всеки негов брой се структурира около основен тематичен блок, който покрива около 70% от страниците на изданието. Тази композиция е съобразена с практиката на някои от най-големите западни списания като International Sociology, Current Sociology, Zeitschrift für Soziologie.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Volume 49 / 2017 Issue 1-2 ДЕСЕТ ГОДИНИ EВРОПЕИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
  2. Volume 50 / 2018 Issue 2 ПОЛИФОНИЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯТА
  3. Volume 51 / 2019 Issue 1 ГРИЖАТА КАТО БИОГРАФИЧЕН ОПИТ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
  4. Volume 51 / 2019 Issue 2 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА И ЖИТЕЙСКИ ШАНСОВЕ
  5. Volume 54 / 2022 Issue 2 ЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ
  6. Volume 47/ 2015 Issue 2 МАКС ВЕБЕР: ХОРИЗОНТИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯ ОПИТ
  7. УПРАЖНЕНИЯ