PHIM050 Практика по архивистика I част

Анотация:

Курсът е част от практическите занятия, организирани в "Център за документи и архивни фондове" в НБУ.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Преминалите през практическия курс студенти усвояват основни умения за работа с архивни фондове.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Индивидуална практика в архива

Литература по темите:

Каталог на фонда в ЦДАФ.