MSCM058 Пътуващ семинар: Средиземноморска експедиция - І част

Анотация:

Практически курс, в който студентите се запознават и изследват паметници на елинската и други древни култури на място, по време на учебна експедиция или пътуващ семинар в съседните ни страни или по егейските острови. Самостоятелната работа на студентите включва: предварителна подготовка, участие в семинарно занятие по време на учебното пътуване и презентация по избрана тема или обект, засегнати или посетени по време на учебното пътуване. Темата и маршрутът на учебната експедиция се определят ad hoc.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• основни принципи и методи за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел;

• основни начини за презентиране на събрани материали от експедиция с изследователска цел.

Да могат:

• да търсят информация за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел;

• да презентират събрани материали от експедиция с изследователска цел


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема и маршрут на пътуващия семинар
  2. Представяне на основните обекти и паметници по избрания маршрут
  3. Поставяне на конкретни задачи за изпълнение по време на пътуващия семинар. Работа по подбраната библиография.
  4. Изследователска работа по време на пътуващия семинар
  5. Представяне на изпълнените задачи

Литература по темите:

Изготвя се ad hoc в зависимост от темата и маршрута на пътуващия семинар в съответния семестър.