SSPM064 Семинар: Правни казуси по социално предприемачество

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да се запознаят с отделни казуси, свързани с правни въпроси на социалното предприемачество. Целта на курса е да развие умения за идентифициране, описване и разрешаване на проблеми, свързани с правната нормативна рамка за социалното предприемачество.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

правни понятия и проблеми, свързани със социалното предприемачество

2) могат:

Да идентифицират отделни правни въпроси и проблеми, свързани със социалното предприемачество и да предлагат решения за тях.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Правни рамки за социалното предприемачество
  2. Закон за социалните предприятия
  3. Въпроси и проблеми при прилагане закона за социалните предприятия

Литература по темите:

Матеева, С. (2009). Обществено мнение и правно регулиране. Благоевград: Неофит Рилски.

Наумова, С. (2001). Социология на правото. София: Юниспрес.

Agafonow, A. (2014). Toward A Positive Theory of Social Entrepreneurship. On Maximizing

Agafonow, A. (2014). Value Creation, Value Capture, and Value Devolution: Where Do Social Enterprises Stand?. In: Administration & Society, 24 November.

Versus Satisficing Value Capture: By Alejandro Agafonow, Journal of Business Ethics, Vol. 125, No. 4, pp. 709-713.

Leadbeater, C. (2001). The rise of social enterpreneur. London: Demos.

Пачкова, П. (2009). Политическа социология. Благоевград: Неофит Рилски.

Недев, Т. (2001). История на политическите и правните идеи. София.

Средства за оценяване:

Курсова работа - 50%

Дискусися - 50%