SSPM062 Семинар: Социално предприемачество и маркетинг

Анотация:

Социално предприемачество

Преподавател(и):

доц. Елица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: