SSPM061 Проект: Конструиране на модели на социално предприятие - ІІ част

Анотация:

Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: