SSPM060 Семинар: Възможности и проблеми на социалния предприемач в България - ІІ част

Анотация:

Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: