DSCM019 Проект: Вероятности и статистика за извличане на знания от данни

Анотация:

Целта на курса е да усъвършенства студентите в методите и практиките на извличането на знания от данни. Курсът е под формата на самостоятелна работа, която може да е: доклад върху избран метод от сферата на извличането на знание; практическо задание върху предварително уточнена база от данни; имплементация на същестуваща техника за извличане на знания (за предпочитане в езика R).

прочети още
Извличане на знания и технологии за големи данни

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р
гл. ас. Слав Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• фундаментите на Извличане на знания от данни;

• как да четат научна литература по въпроса.

2) могат:

• Да подбират и прилагат статистическите методи за анализ на данни;

• Да използват софтуер за постигане на желаните цели.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• математика (базово ниво);

• език за програмиране R (препоръчително, но не и задължително);

• да са изучавали (или в момента да изучават) курс по извличане на знания от данни или курс по статистика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Boslaugh,S. and Watters,P. STATISTICS IN A NUTSHELL.O`Reilly.2008.

• Димитров, Н. и Янев, Н.. Вероятности и Статистика, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1998.

• Калинов, К. . Теория на вероятностите и статистика, София, НБУ, 2002.

• Mehmed Kantardzic. Data mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms.Second Edition.Wiley, 2011.

Средства за оценяване:

Крайната оценка е от курсовата работа, която трябва да се защити пред преподавателя.