DSCM013 Вероятности и статистика за извличане на знания от данни

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в методите и практиката на извличане на знания от данни. Курсът е подходящ за незапознати в областта, защото изгражда теоритичната рамка от фундамента, засягат се и детайли, така че да носи добавена стойност и за хора, запознати с материята. Изложените в курса теоритични факти се подкрепят от множество примери и упражнения, като последните се демонстрират на дъска, презентазия, Майкософт Ексел и в езика R.

прочети още
Извличане на знания и технологии за големи данни

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р
гл. ас. Слав Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• фундаментите на Извличане на знания от данни.

2) могат:

• Да подбират и прилагат статистическите методи за анализ на данни;

• Да използват софтуер за постигане на желаните цели.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в сферата на:

• математика (базово ниво);

• език за програмиране (препоръчително, но не и задължително).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Boslaugh,S. and Watters,P. STATISTICS IN A NUTSHELL.O`Reilly.2008.

• Димитров, Н. и Янев, Н.. Вероятности и Статистика, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1998.

• Калинов, К. . Теория на вероятностите и статистика, София, НБУ, 2002.

• Mehmed Kantardzic. Data mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms.Second Edition.Wiley, 2011.