CASM353 Проект: Изграждане на шрифт за уеб и печат

Анотация:

Проектът "Изграждане на шрифт за уеб и печат" (CASM353) към основния аудиторен курс "Изграждане на шрифт за уеб и печат" (CASM345) има за цел практическа реализация на основните знания, натрупани в курса. Това са базови принципи при изграждането на шрифтовите знаци от западната традиция, които могат да провокират творческото мислене на студентите при създаване на авторски шрифт с приложение в печатна и дигитална среда.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите проекта студенти:

1) знаят:

Как да проектират букви на база утвърдени графични стандарти като гротеск и антиква

2) могат:

Да изграждат авторски шрифт и да го използват в реална графична среда
Предварителни изисквания:
Работа с векторно базиран софтуер

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Практическо реализиране на знанията от курса
 2. Практическо реализиране на знанията от курса
 3. Практическо реализиране на знанията от курса
 4. Практическо реализиране на знанията от курса
 5. Практическо реализиране на знанията от курса
 6. Практическо реализиране на знанията от курса
 7. Практическо реализиране на знанията от курса
 8. Практическо реализиране на знанията от курса
 9. Практическо реализиране на знанията от курса
 10. Практическо реализиране на знанията от курса
 11. Практическо реализиране на знанията от курса
 12. Практическо реализиране на знанията от курса
 13. Практическо реализиране на знанията от курса
 14. Практическо реализиране на знанията от курса
 15. Практическо реализиране на знанията от курса

Литература по темите:

1. Йончев, В, “Шрифтът през вековете”, Издателство “Български художник”, 1965, 1976

2. Йончев, В, “Древен и съвременен български шрифт” Издателство “Български художник”,

1982 г.

3. Йончев, В, “Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата”, Издателство “Кирил Гогов и синове”, 1997 г.

4. Петрова-Проданова, З, “Красивите букви”, Издателство на НБУ, 2023

5. Груев, С, „Ревизия“, Издателство на НХА, София, 2009;

Средства за оценяване:

Текущо и крайно оценяване на проекти за авторски шрифт.