CASM352 Проект: UX дизайн за WEB и мобилни приложения

Анотация:

Съчетавайки академичния прецизен подход с иновативни дизайнерски методи, курсът предлага на студентите възможността да се потопят в света на UX дизайна и да развият ключови умения и компетенции за създаване на потребителски интерфейси, които привличат, удържат и вълнуват потребителите. Студентите ще придобият практически умения в областта на изследването на потребителските нужди, проектирането на UI, създаването на wireframes и прототипи, както и изпълнението на usability тестове за оптимизация на UX. Този курс ще бъде едно пътуване към вълнуващите възможности на UX дизайна и ще подготви студентите за успешна кариера в една от най-динамичните, бързо развиващите се и важни области на съвременната технологична индустрия.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Елка Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Изследване на потребителските нужди:

Способността да провеждат и анализират потребителски изследвания за разбиране на потребителските нужди, предпочитания и поведение.

Създаване на wireframes и прототипи: Владеене на техники за създаване на wireframes и прототипи, които позволяват на студентите да визуализират и тестват дизайнерските решения преди финалното им изграждане.

Проектиране на потребителски интерфейси:

Умение да създавате атрактивни и функционални потребителски интерфейси за уеб и мобилни приложения, съобразени със специфичните нужди на потребителите.

Usability testing и анализ на резултатите:

Умение да провеждате usability тестове и да анализирате резултатите, за да идентифицирате проблеми в дизайна и да предложите подобрения за оптимизация на потребителското изживяване.

A/B тестове за оптимизация на UX: Умение да планирате, изпълнявате и анализирате A/B тестове, с които да сравнявате различни дизайнерски варианти и да идентифицирате ефективните решения за подобряване на потребителското изживяване. Това включва способността да събирате данни, да анализирате резултатите и да вземате информирани решения за дизайн.

Тези компетенции ще подготвят студентите да се впишат успешно в индустрията на UX дизайна и да се справят с предизвикателствата на съвременния пазар на труда.
Предварителни изисквания:
В света на UX дизайна, една от основните и поределящите копетенции са комуникационните умения:

Способността на студентите да комуникират ефективно с различни заинтересовани страни, включително клиенти, разработчици и потребители, за да представите дизайнерските решения и да сътрудничите по успешното им прилагане.

Основи на компютърните науки:

Разбиране на основни принципи на компютърните науки и познаването на програми определящи крайния продукт в дизайна.

Дизайнерски принципи и техники:

Поне базово разбиране на дизайнерските принципи и техники, които се използват и в UX дизайна, като цветове, композиция, типография и др.

Комуникационни умения:

Способността да комуникирате ефективно както устно, така и писмено, като включва умения за представяне на идеи, докладване на резултати и сътрудничество с различни заинтересовани страни.

Аналитични умения:

Способността да анализирате данни, да извличате заключения и да вземате информирани решения въз основа на тях, което е ключово за изпълнението на потребителски тестове и оптимизацията на UX.

Стремеж към учене и подобрения:

Желание и готовност за непрекъснато учене и развитие в областта на UX дизайна, следвайки тенденциите в индустрията и изучавайки нови инструменти и методи.

Емпатичност:

Емпатичността е ключова компетенция за UX дизайнерите, тъй като им позволява да се впишат в перспективата на потребителите и да разберат техните нужди, предпочитания и проблеми. Като разбират и усещат емоциите и перспективата на потребителите, дизайнерите могат да създадат по-добри и по-приемливи решения, които подобряват потребителското изживяване.

Рмоционална интелигентност:

Емоционалната интелигентност е също важен аспект за UX дизайн, защото позволява на дизайнерите да разбират и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите. Това им помага да се справят с предизвикателства, да се адаптират към различни ситуации и да поддържат конструктивни междуличностни отношения със заинтересованите страни.

Критично мислене:

Критичното мислене е важно за UX дизайн, тъй като позволява на студентите да анализират информацията, да разбират проблемите и да формулират обосновани и креативни решения. Като развиват критичното си мислене, студентите се освобождават от ограниченията на стандартните решения и се насърчават да търсят новаторски и иновативни подходи към дизайна.

Плюсовете от развитието на тези компетенции включват по-добра адаптация към нуждите на потребителите, по-добро управление на междуличностните отношения и по-ефективно решаване на проблеми и предизвикателства в дизайн процеса. В крайна сметка, развитието на тези умения помага на студентите да се превърнат в по-компетентни и успешни UX дизайнери.

Тези предварителни изисквания ще помогнат на студентите да се адаптират по-лесно към учебната програма и да постигнат по-голям успех в изучаването на UX дизайн.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. "Don't Make Me Think" от Steve Krug - Класическо ръководство за UX дизайн, което предлага практични съвети и принципи за създаване на интуитивно и лесно разбираеми интерфейси.

2. "The Design of Everyday Things" от Don Norman - Друга важна книга за UX дизайн, която разглежда влиянието на дизайна върху нашето ежедневно поведение и как можем да създадем по-добри продукти и услуги.

3. "Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams" от Jeff Gothelf и Josh Seiden - Книга, която предлага методи и подходи за използване на Lean и Agile методи в процеса на UX дизайн.

4. "Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days" от Jake Knapp, John Zeratsky и Braden Kowitz - Вдъхновяващо ръководство за провеждане на дизайн сесии и тестване на нови идеи в кратки срокове.

5. "Hooked: How to Build Habit-Forming Products" от Nir Eyal - Книга, която разглежда психологическите аспекти на потребителското поведение и как можем да създадем продукти, които привличат и задържат потребителите.