CASM346 UX дизайн за WEB и мобилни приложения

Анотация:

Анотация:

Курсът по UX дизайн за уеб и мобилни приложения цели да предостави студентите с необходимите знания и умения за създаване на потребителски интерфейси, които са интуитивни, функционални и приятни за ползване. Чрез теоретични лекции, практични упражнения и проекти, студентите ще се запознаят със съвременните методи и инструменти за проектиране на UX, включително user research, информационна архитектура, wireframing, prototyping и usability testing.

Цели:

Да се запознаят студентите с основните принципи на UX дизайна и неговата важност за създаването на успешни уеб и мобилни приложения.

Да се развият уменията на студентите за анализ на потребителските нужди и поведение чрез провеждане на т.нар. user research.

Да се научат методите за създаване на информационна архитектура и управление на потребителското изживяване.

Да се развият уменията за изграждане на wireframes и prototypes, като се прилагат най-добрите практики за дизайн.

Да се осигури опит за провеждане на usability testing и анализ на получената обратна връзка за постигане на подобрения в дизайна.

Да се подготвят студентите за професионална кариера в областта на UX дизайна за уеб и мобилни приложения чрез запознаване със съвременните изисквания на пазара и индустрията.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Елка Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции, които е желателно да притежават студентите преди курса:

Аналитични умения:

Студентите трябва да бъдат способни да анализират потребителския опит и да извличат ключови насоки за подобрения в дизайна.

Креативно мислене:

Трябва да разполагат със способността да генерират новаторски идеи за подобряване на UX дизайна.

Технически познания:

Добро разбиране на основите на уеб дизайна, програмирането и софтуерните инструменти, които се използват за разработка на UX.

Комуникационни умения:

Добра способност както да комуникиратм така и да презентират своите идеи и концепции както устно, така и писмено.

След завършването на курса:

Напреднали UX дизайн умения:

Способност да разработвате комплексни UX дизайни, които отговарят на потребителските нужди и бизнес целите.

Професионални компетенции:

Умение да работите в екип и да се справяте със сложни предизвикателства в UX дизайна.

Експертност в софтуерни инструменти:

Владеене на напреднали софтуерни инструменти и техники, които се използват за създаване на потребителски интерфейси и прототипи.

Постоянно учене и развитие: Способност да следите последните тенденции в областта на UX дизайна и да се адаптирате към бързо променящата се технологична среда.

Тези компетентности не само подготвят студентите за успешна кариера в UX дизайна, но и ги представят като водещи експерти в сферата, които са в състояние да преодоляват предизвикателствата на модерния свят на технологиите.
Предварителни изисквания:
Предпоставките за студенти, които желаят да изучават UX (User Experience) дизайн, може да варират в зависимост от образователната институция и програмата, която са изучавали преди да запишат курса.

Има някои препоръчителни умения за студенти, които се интересуват от курса UX дизайн.

Повечето програми за UX дизайн нямат строги образователни изисквания. Като цяло се приемат студенти от различни академични среди. Въпреки това опитът в дизайна, компютърните науки, психологията или сродна област може да осигури солидна основа за проучвания на UX дизайна.

Способност за творчество и дизайн, UX дизайнът изисква творческо мислене и умения за решаване на проблеми. Студентите трябва да имат естествена склонност към дизайн и способност да мислят визуално. Окото за естетика и разбирането на принципите на дизайна са ценни.

Умения за комуникация и сътрудничество са от значение при изучаване на UX. Дизайнерите често работят в екипи и си сътрудничат със заинтересовани страни, разработчици и други дизайнери. Поради тази причина силните комуникационни умения, както устни, така и писмени, са от съществено значение за ефективното предаване на дизайнерски идеи и сътрудничество с другите. И би било добре, ако студентите владеят тези умения.

Нагласа, ориентирана към потребителя е определяща за успеха на един UX дизайн. Фокусирането върху създаването на дизайни, които отговарят на нуждите на потребителите и повишават удовлетвореността на потребителите е значимо. Студентите трябва да имат интерес към разбирането на поведението на потребителите, провеждането на потребителски проучвания и съпричастността към нуждите и целите на целевата аудитория.

Аналитични умения и умения за решаване на проблеми Студентите трябва да имат силни способности за аналитично и критично мислене, за да оценят обратната връзка с потребителите, да идентифицират болезнените точки и да повторят дизайна съответно.

Въпреки че не винаги е предпоставка, познаването на инструментите за проектиране и създаване на прототипи е от полза. Студентите трябва да имат желание да учат и да се адаптират към различни софтуери и инструменти, които обикновено се използват в UX дизайна, като Adobe XD, Figma, InVision,Sketch, или други инструменти за създаване на прототипи.

Полето на UX дизайна непрекъснато се развива, така че учениците трябва да бъдат отворени за непрекъснато учене.

Като желателни, но не задължителни изисквания към студентите:

Познания в областта на дизайна на потребителски интерфейси и опит в създаването на уеб или мобилни приложения.

Разбиране за основните принципи на дизайна и визуалната комуникация.

Умения за работа с дизайнерски софтуерни инструменти като Adobe XD, Figma или подобни.

Тези предварителни изисквания ще помогнат на студентите да се адаптират по-лесно към материала на курса и да максимизират своята продуктивност по време на учебния процес.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в UX дизайна: Определение на UX дизайна и неговото значение. История на UX дизайна и развитие на областта. Роли и отговорности на UX дизайнера
 2. Потребителски изследвания: Методи за събиране на данни за потребителски нужди и предпочитания. Изследване на потребителските сценарии и пътеки. Анализ на потребителското поведение и обратна връзка.
 3. Емоционален UX дизайн: Изследване на влиянието на емоциите върху потребителския опит и поведението Дизайн на интерфейси, които се стремят да предизвикат и управляват емоционални реакции при потребителите Разглеждане, свръвняване и анализ в зползване на AI и анализ на данни за емоционалния UX дизайн и персонализацията на преживяванията на потребителите. Човешки възможности за анлиз на емоциите срещу тези на AI.
 4. Информационна архитектура: Принципи за организация на информацията и навигацията. Създаване на диаграми на съдържанието и структуриране на информацията. Използване на карти за уебсайтове и дървета на решенията. Мобилен и респонсивен дизайн. Принципи на дизайна за мобилни устройства и адаптивни уебсайтове. Разработване на мобилни приложения и адаптивни уебсайтове. Тестване и оптимизиране за различни устройства и екрани.
 5. Изграждане на потребителски интерфейси чрез скици, уайърфрейми и мокъпи: Въведение в процеса на създаване на потребителски интерфейси. Ролята на скици, уайърфрейми и прототипи в дизайнерския процес. Техники и инструменти за създаване на скици, уайърфрейми и прототипи. Практически упражнения и демонстрации на изграждане на дизайн елементи.
 6. Дизайн на потребителски интерфейс: Принципи на дизайна за употреба и достъпност. Избор на цветове, шрифтове и графика за подобряване на UX. Работа със стандартни компоненти на потребителски интерфейс.
 7. Прототипиране и тестване на потребителски интерфейс: Изграждане на прототипи за изпитване на UX концепции. Методи за провеждане на потребителски тестове и събиране на обратна връзка. Итеративен дизайн за подобряване на потребителския интерфейс.
 8. Уникални предизвикателства и възможности за UX в интернет на нещата. Дизайн за вградени устройства и интерфейси за потребителите. Иновации и бъдещи тенденции в UX за IoT и Ai.
 9. Етика и дизайн: Приложение на етични принципи в UX дизайна. Работа с данни за потребителите и защита на личната информация. Разглеждане на проблематични аспекти на UX дизайна и неговите последици.
 10. UX за експертни системи и изкуствен интелект: Изследване на UX в контекста на автоматизирани и интелигентни системи. Дизайн на интерфейси за машинно обучение и изкуствен интелект. Използване на UX за подобряване на взаимодействието между хора и технологии.
 11. UX в корпоративните приложения: Специфични потребности и предизвикателства за UX в корпоративните среди. Дизайн на приложения за управление на информация и работна продуктивност. Разработване на персонализирани и контекстуални интерфейси за корпоративни потребители.
 12. UX за социални медии и онлайн общности: Анализ на потребителското поведение в социалните медии и общностите. Дизайн на интерфейси за улесняване на социалната взаимодействия и общуването. Работа със социални алгоритми и функции за персонализация.
 13. UX за виртуална и разширена реалност: Изследване на UX предизвикателствата и възможностите във виртуалната и разширената реалност, които настъпват с развитието на Аi.
 14. Дизайн на интерактивни и иммерсивни потребителски интерфейси за VR и AR приложения. Запознаване на интеграция на AI и машинно обучение за персонализирани и адаптивни VR и AR преживявания. UX за гласови интерфейси и чатботове: Разглеждане опциите за разработване на потребителски интерфейси за гласови асистенти и чатботове. Оптимизиране на UX за навигация и комуникация с използване на гласови команди и текстови чатове Запознаване, анализ и интеграция на AI и естествен език за подобряване на разбирането и отговорите на гласовите асистенти и чатботове.
 15. Оптимизация на UX чрез A/B тестове: Въведение в A/B тестовете и тяхната роля в усъвършенстването на UX Планиране и изпълнение на A/B тестове за сравнение на различни дизайн решения. Анализ на резултатите от A/B тестовете и вземане на решения за оптимизация. Практически упражнения и демонстрации на използване на инструменти за A/B тестове Интеграция на A/B тестовете в процеса на разработка на дизайн. Примери и казуси от реални проекти за успешно използване на A/B тестове за подобрение на UX.

Литература по темите:

1. Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability" от Steve Krug

2. "The Design of Everyday Things" от Don Norman

3. "Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams" от Jeff Gothelf и Josh Seiden

4. "Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days" от Jake Knapp

5 . "The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond" от Jesse James Garrett

Средства за оценяване:

Изпитът се състои от три основни части:

Теоретичен изпит:

Студентите ще бъдат тествани по техните познания и разбиране на принципите, методите и инструментите на UX дизайна. Въпросите ще обхващат широк спектър от теми, включително потребителски изследвания, информационна архитектура, дизайн на потребителски интерфейси, и възможностите на изкуствения интелект в UX.

Практическо упражнение:

Студентите ще бъдат предизвикани да приложат своите знания и умения в реален сценарий на дизайн. Те ще получат задание да разработят UX дизайн за даден продукт или услуга, като се вземат предвид потребителските нужди, бизнес целите и техническите изисквания.

Проектна работа:

В тази финална част от изпита студентите ще представят своя индивидуален проект по UX дизайн. Те ще трябва да демонстрират професионализъм, креативност и умения за решаване на проблеми, като представят своя проект пред комисия от преподаватели и експерти в областта на UX.

ФОРМИ ЗА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

1. Потребителски изследвания,проучване 25%

2. Практическа разработка 25%

3. Проект 50%

Изпитът е създаден така, че да оцени цялостното разбиране и владеене на студентите в областта на UX дизайна, като им предостави възможност да демонстрират своите знания, умения и творчески потенциал. Резултатът от изпита ще определи финалната оценка за курса и ще отрази готовността на студентите за успешна кариера в областта на UX дизайна.