CASM345 Изграждане на шрифт за уеб и печат

Анотация:

Курсът „Изграждане на шрифт за уеб и печат“ запознава студентите с основни принципи при изграждането на шрифтовите знаци от западната традиция (латиница и кирилица), като провокира творческото им мислене с цел създаване на авторски шрифт с приложение в печатна и дигитална среда. Целите на курса включват: 1. Придобиване на основни знания за изграждане на шрифтовия знак с аналогови средства по калиграфски метод (работа с обло и право перо) и рисуване с молив, тънкописец, маркер, туш и коректор. 2. Придобиване на основни знания за изграждане на шрифтовия знак с дигитални средства – векторна графика и шрифтов редактор. 3. Приложение на шрифта в реална графична среда.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да проектират букви на база утвърдени графични стандарти като гротеск и антиква

2) могат:

Да изграждат авторски шрифт и да го използват в реална графична среда
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за работа с векторно базиран софтуер

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически контекст 1: Доазбучни системи за писане, първи азбуки и възникване на римския монументален шрифт Roman Capitals (Капиталис Монументалис).
 2. История и класификация на западноевропейските шрифтове на база серифни и безсерифни шрифтове. Възникване на шрифта Гротеск.
 3. Типографският дизайн на XX век. Съвременни тенденци, автори и критика.
 4. Исторически контекст 2: Кратка история на българския шрифт и съвременна българска типография. Студия, автори, критика.
 5. Формоизграждане на буквения знак и дизайн на шрифт
 6. Инструменти и материали за рисуване и изчертаване на букви (аналогови и дигитални)
 7. Дигитален софтуер за създаване на букви и шрифтове
 8. Основни форми и съставки на буквите
 9. Основни термини и съвременни понятия в типографския дизайн
 10. Семейства шрифтове
 11. Създаване на типографски плакат с употреба на шрифт от серифна шрифтова традиция по избор
 12. Създаване на типографски плакат с употреба на шрифт от безсерифна шрифтова традиция по избор
 13. Кирилизиране на латински шрифт от серифен тип по избор и приложението му в реална графична среда
 14. Кирилизиране на латински шрифт от безсерифен тип по избор и приложението му в реална графична среда
 15. Създаване на авторски шрифт, който да включва кирилица и латиница, главни и малки букви, цифри и основни препинателни знаци в едно начертание.

Литература по темите:

Йончев, В, “Шрифтът през вековете”, Издателство “Български художник”, 1965, 1976

Йончев, В, “Древен и съвременен български шрифт” Издателство “Български художник”,

1982 г.

Йончев, В, “Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата”, Издателство “Кирил Гогов и синове”, 1997 г.

Петрова-Проданова, З, “Красивите букви”, Издателство на НБУ, 2023

Средства за оценяване:

Текущо и крайно оценяване с презентиране на готовите проекти