CASM431 Проект: Графично изграждане и платформа за уеб сайт (Wordpress)

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с проектирането в уеб, благодарение на безплатната платформа за управление на съдържанието Wordpress. Ще се работи на онлайн платформата Wordpress.com, за да се придобият добри практики и знания за уеб и CMS.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

ас. Мартин Стойчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

- Базова работа с платформата Wordpress и дизайн на уеб сайтове


Предварителни изисквания:
Базови познания по компютри и софтуери за графичен дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 2. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 3. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 4. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 5. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 6. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 7. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 8. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 9. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 10. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 11. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 12. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 13. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 14. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател
 15. Практика на самостоятелна подготовка и консултации с преподавател

Литература по темите:

- WordPress: The Missing Manual, 3rd Edition, Matthew MacDonald

- WordPress All-in-One For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)) 4th Edition, Lisa Sabin-Wilson (Author)

- WordPress for Beginners 2021: A Visual Step-by-Step Guide to Mastering WordPress, Dr. Andy Williams (Author)