CASM265 Графично изграждане и платформа за уеб сайт (Wordpress)

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с проектирането в уеб, благодарение на безплатната платформа за управление на съдържанието Wordpress. Студентите ще имат възможност да работят на реални хостинги и да се докоснат до възможно най-реалистичния начин за създаване на уеб страници с Wordpress.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

ас. Мартин Стойчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

- Базова работа с платформата Wordpress и дизайн на уеб сайтове
Предварителни изисквания:
Базови познания по компютри и софтуери за графичен дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение и представяне на курса
 2. Запознаване с Wordpress
 3. Настройки на хостинг акаунт
 4. Инсталация на Wordpress
 5. Запознаване с интерфейса на Wordpress
 6. Инсталиране на тема
 7. Инсталиране на сайт-строител
 8. Видове сайт-строители. Прилики и разлики
 9. Самостоятелна работа по личните сайтове
 10. Инсталиране на добавки
 11. Инсталиране на сайт-строител Divi
 12. Самостоятелна работа по личните сайтове
 13. Wordpress и други платформи
 14. Конферанс по създадените сайтове
 15. Представяне на крайните проекти

Литература по темите:

- WordPress: The Missing Manual, 3rd Edition, Matthew MacDonald

- WordPress All-in-One For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)) 4th Edition, Lisa Sabin-Wilson (Author)

- WordPress for Beginners 2021: A Visual Step-by-Step Guide to Mastering WordPress, Dr. Andy Williams (Author)