CASM410 Графичен дизайн на страница, списание, книга

Анотация:

В курса се разглеждат: основни дейности и етапи в предпечатната подготовка и проектирането на:

Проектиране и подготовка на книги и корици за печат, оформяне на страница, оформяне на блокове,проектиране на глави на вестници и списания, основни изисквания за проектиране и подготовка за печат на вестници и списания, основни изисквания към шрифта; илюстриране, използване на фотографии,илюстрации и страниращи програми.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят:

теория и практика на графичния дизайн на книги и периодични издания

ще могат:

да извършват графично и художествено оформление на книги,вестници и списания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Да са преминали курс на обучение по графично оформление на печатни продукти

и предпечатна подготовка , да владеят задоволително графичните програми –

In Design,Illustrator,Corel Draw,Photoshop.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

-"Професионален дизайн на печатни материали"-автор: Джон Макуейд

-" Професионален дизайн на бизнес материали"-автор: Джон Макуейд

-" Професионален дизайн в рекламата"-автор: Роджър Паркър

-"Дизайн,предпечат и печат"-официално ръководство-автор Брайън Лолър

-"Графичен дизайн на XXI-ви век"-автори Шарлот и Питър Фийл

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

УСТЕН ИЗПИТ 20%