CASM408 Видове плакат

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните стилове в Плаката и визуалната идентичност и да добият представа за композиция, цветност и добрите практики в създаването на авторски проекти.

Ще се разработят различни по стил и послание визии.

Оценката ще се формира на база качеството, оригиналността и визията на проектите.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Бунджулов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Завършилите успешно студенти, чрез усвоените техники по време на курса, ще могат да създават самостоятелно графични визии и реализират и презентират художествените си идеи и завършени проекти
Предварителни изисквания:
Добър вкус, базови познания за работа с програмите на Adobe и усещане за пропорция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Кратка история на плаката
 2. Стилове в плаката
 3. Структура и композиция
 4. Технически изисквания към плакатите
 5. Типографски плакат
 6. Социален плакат
 7. Рисунка в плаката
 8. Минималистичен плакат
 9. Плакат като част от интериора и екстериорa
 10. Инфо плакат
 11. Плакат за изложба и/или арт перформанс
 12. Соц плакат
 13. Визуален символизъм
 14. Монохромен плакат
 15. Рекламен плакат

Литература по темите:

1. Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You - ISBN-13‎ 978-0761169253

2. The Design Of Everyday Things - ISBN-13 978-0465050659

3. https://material.io/

4. https://www.behance.net/

5. https://www.awwwards.com/

6. https://www.epica-awards.com/

Средства за оценяване:

По време на курса студентите получават самостоятелни задачи, целящи проверка нивото на усвояване на предавания материал