CASM319 Графика и илюстрация

Анотация:

В курса се разглеждат:

- Основни графични техники и способи за илюстриране

- Класическа илюстрация и нейното реализиране

- Композиция, планове и цветови решения в илюстрацията

- Видове илюстрации

- Фотоилюстрация

- Компютърно илюстриране , способи и графични похвати

- Изучаване на творчеството на известни илюстратори от миналото и съвременници

- Съвременни тенденции в илюстрацията

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят:

теория и практика на илюстрацията

ще могат:

да подготвят илюстрации за книги , вевстници , списания и всякакви печатни издания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Да са преминали курс на обучение по графично оформление на печатни продукти

и предпечатна подготовка , да владеят задоволително графичните програми –

In Design,Illustrator,Corel Draw,Photoshop, да имат основни познания по рисуване и графика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

-"Основи на графиката"-Борислав Стоев

- Учебници по анатомия

- Енциклопедии с птици,животни ,насекоми,цветя и дървета

- Енциклопедия "Цветовете"

- Материали свързани с творчеството на български и световни художници-илюстратори

- Материали по обща история на изкуството

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

УСТЕН ИЗПИТ 20%