CASM197 Проект: Изложба

Анотация:

В курса се разглеждат: основни дейности и етапи в предпечатната подготовка и проектирането на:

Kниги и корици за печат, оформяне на страница, оформяне на блокове,проектиране на глави на вестници и списания, основни изисквания за проектиране и подготовка за печат на вестници и списания, основни изисквания към шрифта; илюстриране, използване на фотографии,илюстрации и страниращи програми.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Да са преминали курс на обучение по графично оформление на печатни продукти

и предпечатна подготовка , да владеят задоволително графичните програми –

In Design,Illustrator,Corel Draw,Photoshop, да имат основни познания по рисуване и графика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 100%