CASM194 Проект: Символи и знаци в графичния дизайн

Анотация:

Проекта представлява комплексно проектиране на графичен дизайн с помоща символите и знаците и методиката на стилизация. Студентите завърщили курса трябва да умеят да работят самостоятелно или в екип в творческите фирми работещи в областта на графичния дизайн.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Станко Войков  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили курса трябва да могат:

1.Методите на стилизация в графичния дизайн.

2.Да проектират самостоятелно или в екип във областите на графичния дизайн.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат познаниа в областа на графичния дизайн и методите на стилизация.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Месни гермаве. Стефан Кънчев избрано творчество. Запазената марка. Пиктографични знаци и символи.