CASM185 Символи и знаци в графичния дизайн

Анотация:

Курсът "Символи и знаци в Графичния дизайн" подготвя студентите в цикъл от лекции и практически занятия по зададени теми за да използват цялата гама от символика и знаци в областа на графичния дизайн във всичките му расновидности и жанрове.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Станко Войков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студунти:

1. Знаят:

Методите на стилизация и символика във всички области на графичния дизайн.

2. Могат:

Да работят самостоятелно и в екип във всички области на графичния дизайн.
Предварителни изисквания:
Студентите знания и/или умения:

Студентите трябва да познават основните методи на стилизация и да имат добри познания и умения в областа на графичния дизайн.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Списание Grapis, Стефан Кънчев - Сйит за неговото творчество, Запазените марки в практиката. Театралния плакат. Филмовиа плакат. Пиктограмите в практикати. Месни гербове и знаци.

Средства за оценяване:

Писменна задача 20%

Практическа задача 80%