MUSM510 Импровизационни техники в съвременната хореография

Анотация:

ИМПРОВИЗАЦИЯТА има много силно присъствие в танца през последните 40 години.

Тя е особено актуална за авангарда на 60-те години, след което навлиза в практиката на съвременните хореографи, непрекъснато развивайки и обогатявайки се с нови принципи и похвати.

Като цяло изразява тенденцията на демократизация в съвременния танц и преодоляването на редица утвърдени естетически и технически модели.

Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с някои от основните импровизационни принципи и методи, които се използуват в съвременната танцова практика.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните принципи и етапи на развитие на импровизацията като важно течение и метод в областта на съвременния танц и хореография

2) могат: да използват основните методи на импровизацията в своята професионална работа като хореографи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат добра физическа кондиция.

- да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни принципи на танцовата импровизация./теория и практика/.
 2. Отразяване, имитиране, докосване, акомулиране на формата, развитие в продължение.
 3. Изработване на фраза в дует и група.
 4. Откриване на символи и абстрактни жестове.
 5. Детайли, нюанси, техническа прецизност.
 6. Изработване на движенческа фраза.
 7. Ритмизиране на фразата.
 8. Пласиране и разработване на движенческа фраза.
 9. Избор на музика и пласиране на движението върху музикална основа.
 10. Основни импровизационни принципи според системата на Мърс Кънингам
 11. Пространство, център на пространството, третиране на пространството.
 12. Ориентиране на движенческа фраза.
 13. Структуриране на фразата.
 14. Пласиране на фразите в пространството.

Литература по темите:

базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• интернет

• мултимедия

• аудиокасети

• видеокасети

• CD

• писмени текстове