MUSM921 Практика: Фолклорна хореография II част

Анотация:

• Това е практически курс, който дава възможност на студентите на практика да приложат знанията си получени в теоретичните курсове.

• От друга страна това е възможност да натрупат повече опит като изпълнители и хореографи.

• Разнообразният репертоар, който се състои от танци от различните фолклорни области на страната, им помага да изградят отличен изпълнителски стил и натрупване на опит в областта на хореорафията.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са най – популярните танцови размери и хора в отделните фолклорни области;

• кои са характерните особености на танцовия и музикалния фолклор в различните фолклорни области на страната;

• Придобиват познания относно използването на изучавния материал в работата си като хореографи.

2) могат:

• да изпълняват различни танци от различни фолклорни области от страната

• да различават танцовия фолклор на различните фолклорни области;

• Могат да използват получените знания в своята работа и последващо обучение..


Предварителни изисквания:
• Познаване на българския танцовия фолклор

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разучаване и изпълнение на автентични танцови образци.
  2. Разучаване и изпълнение на авторски танци.
  3. Разработване на авторски танци

Литература по темите:

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Велева, М. Разнообразие на българските народни носии, С. 1969, В: Танцова самодейност, бр. 11/12

• Дженев, К., К. Харалампиев, Теория за строежа на движенията в българската хореография, С. 1965

• Джуджев, Ст. Българска народна музика, С. 1970

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Донков, И. Народни хора от Великотърновския край, В. Търново, 1999

• Захариев, П. Характерни особености на тракийските танци. С. 1957, В: Танцова самодейност, бр. 12

• Илиева, А. Жанр и форма на добруджанския танцов фолклор, С. 1976

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Кацарова, Р. Хора и игри от с. Хлевене, Ловешко, БАН., С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Североападна България, С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Странджа, С. 1955

• Петров, К. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, С., 1993

• Петров, К. Български народни танци от Североизточна България. Добруджа, С., 1993

• Петров, К. Български народни танци от Тракия, С., 1995

• Петров, К. Български народни танци от Югозападна България. Пирин, С., 2008

• Руйчев, К. Пирински фолклорни хора, Благоевград, 1977

• Тодоров, Т. Фолклорната традиция и съвременността, С., 1982, В: Художествена самодейност, бр. 4

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „танцово изкуство”,

• бр. 4

• Библиотека „Танцова самодейност”

Средства за оценяване:

практически задачи