MUSM515 Практика: Фолклорен танцов състав II част

Анотация:

• Това е практически курс, който дава възможност на студентите на практика да приложат знанията си получени в теоретичните курсове.

• От друга страна това е възможност да натрупат повече опит като изпълнители и хореографи.

• Разнообразният репертоар, който се състои от танци от различните фолклорни области на страната, им помага да изградят отличен изпълнителски стил и натрупване на опит в областта на хореорафията.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• кои са най – популярните танцови размери и хора в отделните фолклорни области;

• кои са характерните особености на танцовия и музикалния фолклор в различните фолклорни области на страната;

• Придобиват познания относно използването на изучавния материал в работата си като хореографи.

2) могат:

• да изпълняват различни танци от различни фолклорни области от страната

• да различават танцовия фолклор на различните фолклорни области;

• Могат да използват получените знания в своята работа и последващо обучение..


Предварителни изисквания:
• Познаване на българския танцовия фолклор

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разучаване и изпълнение на танцови образци от различни области на страната.
  2. Разучаване и изпълнение на авторски танци.
  3. Изпълнение на камерни танци.

Литература по темите:

Лекции и материали в Моодле