MUSM922 Практика: Теренна работа за фолклористи II част

Анотация:

Курсът е насочен към студентите изучаващи фолклорна хореографска режисура. В него те ще имат възможност да се запознаят с методологията на теренните проучвания както и да участват в теренни експедиции.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят:

• основните правила на теренната фолклористика;

• основните етапи при провеждането на теренно проучване;

• как се записват народни песни, хора, обреден и словесен фолклор;

• как да съхраняват събраните от тях материали;

2. Могат.

• да провеждат теренни проучвания;

• да събират образци на песенното, словесното и танцово народно творчество;;

• съхраняват и разпространяват събраните от теренните проучвания материали.


Предварителни изисквания:
Да са запознати с основната методология на теренната работа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Методология на теренната работа.
  2. Основни правила при работа на терен и запазване на събраните материали.
  3. Саностоятелна работа по предварително зададена тема на терен.

Литература по темите:

Въгларов, С. Български народни хора и танци, С. 1976

Дженев, К. Кинетография, С. 1979

Списания Танцово изкуство, 1960 – 1990

Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

Петров, К. Танци от Добруджа

Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

Сборник фолклорни хора, библ. Танцова самодейност

Хора и ръченици, библ. Танцова самодейност.

Материали в Мудъл.