MHRE328 Проект: Международни аспекти и глобализация

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: