MHRE327 Семинар: Стандарти и системи за качество

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: