MHRE312 Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: