DEVM113 Аутизъм: Тенденции в научните изследвания и терапиите

Анотация:

Курсът разглежда разстройствата от аутистичен спектър с фокус върху актуални научни изследвания в различни сфери от развитието на децата. Той цели да предостави на студентите задълбочени знания за диагностичните критерии за аутизъм, за рисковите фактори и съпътстващи диагнози, за отличителните умения и затруднения на децата с аутизъм, както и за различните видове терапии и интервенции, подкрепени от научни изследвания.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Михаела Барокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ЗНАЯТ:

Какво е разстройство от аутистичен спектър и как се диагностицира.

Актуалните теми и тенденции в изследванията с деца с аутизъм

Как се разработват и оценяват научно доказани терапии за аутизъм

МОГАТ:

Да идентифицират езикови затруднения и рестриктивни модели на поведение, характерни за разстройствата от аутистичен спектър

Критично да анализират ефективността на терапии и интервенции за аутизъм
Предварителни изисквания:
Психология на развитието

Психопатология на развитието

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво е разстройство от аутистичен спектър? Кога и как е открито и описано? Какви са диагностичните критерии според DSM-5 и ICD-10 и как са се променили от 1943 насам?
 2. Езиково развитие при децата с аутизъм. Характерни особености.
 3. Рестриктивни и повтарящи се модели на поведение: Колко често се срещат? Каква е тяхната функция?
 4. Що е то научно доказана терапия или интервенция? Методология на изследванията и примери. NDBI
 5. Коморбидност, генетични предразположения и рискови фактори.
 6. Какво можем да научим от сиблингите? В търсене на биомаркери.
 7. Чувство за личност и теория на ума (Theory of Mind) при децата с аутизъм.
 8. Къде гледат децата с аутизъм в социални ситуации? Изследвания чрез проследяване на погледа при гледане на социални ситуации, лица, разпознаване на емоции.
 9. Математически и пространствени умения при децата с аутизъм: сравнение със синдром на Уилиамс. Саванти.
 10. Траектории на развитието: Може ли да се загуби диагнозата аутизъм?
 11. Качество на живот и пред какви предизвикателства се сблъскват възрастните с аутизъм? Какви са разликите в развитието на по-късен етап от живота?
 12. Ролята на родителите в терапиите и интервенциите. Ролята на по-големите братя и сестри. //CST
 13. ГОСТ Лектор
 14. Изследвания в областта на аутизма в България
 15. Каква е представата на обществото и как са представени децата и възрастните с аутизъм в популярната култура? Как се различава тази представа от резултатите от научните изследвания?

Литература по темите:

Атанасова, А. (2018). Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър. УИ „Св. Климент Охридски“ ISBN: 978-954-07-4444-5

Annaz, Karmiloff-Smith, A. Johnson, MH, Thomas, MSC (2009). A cross-syndrome study of the development of holistic face recognition in children with autism, Down syndrome and Williams syndrome. Journal of Experimental Child Psychology, 102, 456-485.

Bal, V., Katz, T., Bishop, S., & Krasileva, K. (2016). Understanding definitions of minimally verbal across instruments: Evidence for subgroups within minimally verbal children and adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12), 1424-1433.

Bang, J., & Nadig, A. (2015). Learning language in autism: Maternal linguistic input contributes to later vocabulary. Autism Research, 8, 214–223. http://dx.doi.org/10.1002/aur.1440

Barokova, M.D., & Tager-Flusberg, H. (2019). Person-Reference in Autism Spectrum Disorder: Developmental Trends and the Role of Linguistic Input. Autism Research, doi:10.1002/aur.2243

Constantino, J.N., Kennon-Mcgill, S., Weichselbaum, C., Marrus, N., Haider, A., Glowinski, A. L., . . . Jones, W. (2017). Infant viewing of social scenes is under genetic control and is atypical in autism. Nature, 547(7663), 340-344.

Elsabbagh, M & Johnson, M (2016). Autism and the social brain: The first-year puzzle. Biological Psychiatry, 80, 94-99.

Friedman, L., Sterling, A., Dawalt, L., & Mailick, M. (2019). Conversational Language Is a Predictor of Vocational Independence and Friendships in Adults with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(10), 4294-4305.

Fusaroli, R., Weed, E., Fein, D., & Naigles, L. (2019). Hearing me hearing you: Reciprocal effects between child and parent language in autism and typical development. Cognition, 183, 1-18.

Gabard-Durnam, L., Wilkinson, C., Kapur, K., Tager-Flusberg, H., Levin, A., & Nelson, C. (2019). Longitudinal EEG power in the first postnatial year differentiates autism outcomes. Nature Communications, 10: 4188.

Howlin, P., Goode, S., Hutton, J., & Rutter, M. (2004). Adult outcome for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(2), 212–229.

Iuculano, T. (2016). Neurocognitive accounts of developmental dyscalculia and its remediation. Progress in Brain Research, 227, 305-333.

Kasari, C.. Gulsrud, A., Wong, C., Kwon, S., & Locke, J. (2010). Randomized controlled caregiver mediated joint engagement intervention for toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40, 1045-1056.

Kasari, C., Kaiser, A., Goods, K., Nietfield, J., Mathy, P., Landa, R., ...Almirall, D. (2014). Communication interventions for minimally verbal children with autism: A sequential multiple assignment randomized trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(6), 635–646.

Kim, S. H., Paul, R., Tager-Flusberg, H., & Lord, C. (2014). Language and communication in autism. In F. Volkmar, S. Rogers, R. Paul & K. Pelphrey (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (Vol. 2, 4th ed., pp. 230–262). Hoboken, NJ: Wiley.

Levy, A., & Perry, A. (2011). Outcomes in adolescents and adults with autism: A review of the literature. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(4), 1271-1282.

Lord, C. (2010). Who remains nonverbal? What do we know about these children and adults with ASD? NIH Workshop on Nonverbal School-Aged Children with Autism, Bethesda, MD, April.

Mandy, W. & Lai, M-C (2016). Annual research review: The role of the environment in the developmental psychopathology of autism spectrum condition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57, 271-292.

Moran, J., Young, L., Saxe, R., Lee, S., O’Young, D., Mavros, P., & Gabrieli, J. (2011). Impaired theory of mind for moral judgment in hight-functioning autism. Proceedings of the National Academy of Science, 108, 2688-2692.

Nadig, A., & Bang, J. (2016). Parental input to children with ASD and its influence on later language. In L. R. Naigles (Ed.), Innovative investigations of language in autism spectrum disorder (pp. 89–114). Berlin, Germany: Walter de Gruyter.

Nomi, J & Uddin L (2015). Face processing in autism spectrum disorders: From brain regions to brain networks. Neuropsychologia, 71, 201-216.

Provenzani, U., Fusar-Poli, L., Brondino, N., Damiani, S., Vercesi, M., Meyer, N., . . . Politi, P. (2019). What are we targeting when we treat autism spectrum disorder? A systematic review of 406 clinical trials. Autism : The International Journal of Research and Practice, 1362361319854641.

Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A., Landa, C., Rogers, R., McGee, S., . . . Halladay, P. (2015). Naturalistic Developmental Behavioral Interventions: Empirically Validated Treatments for Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(8), 2411-2428.

Shen, M. D., & Piven, J. (2017). Brain and behavior development in autism from birth through infancy. Dialogues in clinical neuroscience, 19(4), 325–333.

Tager-Flusberg, H. (2014). Autism spectrum disorder: Developmental approaches from infancy to early childhood. In M. Lewis & K. Rudolph (Eds.) Handbook of developmental psychopathology. New York: Springer.

Tager-Flusberg, H., Paul, R., & Lord, C. (2005). Language and Communication in autism. In F. Volkmar, R. Paul, A. Klin, & D. J. Cohen (Eds.), Handbook of Autism and Pervasive Devel- opmental Disorders (Vol. 1, pp. 335–364). New York: Wiley.

Tager-Flusberg, H., Plesa Skwerer, D., & Joseph, R.M. (2006). Model syndromes for investigating social cognitive and affective neuroscience: A comparison of autism and Williams syndrome. Social Cognitive and Affective Neuroscience 1, 175-182.

Varcin, K. & Nelson, C.A. (2016). A developmental neuroscience approach to the search for biomarkers in autism spectrum disorder. Current Opinion in Neurology.

Venter, A., Lord, C., & Schopler, E. (1992). A follow-up study of high-functioning autistic children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 33(3), 489–507.