DEVM136 Стаж: Психодиагностика в училищна възраст

Анотация:

Практиката има за цел да представи основните методи за оценка на когнитивното развитие и провеждането на изследване с избран от студента инструмент.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р
ас. Маргарита Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o Основните видове методи за оценка на когнитивното развитие;

2) могат:

• Да използват методи за оценка на когнитивното развитие;

• Да обработват резултати от тези методи;

• Да интерпретират данни.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните теоретични допускания в областта на когнитивното развитиеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обсъждане и избор на инструментите за оценка на когнитивното развитие
  2. Провеждане на изследването
  3. Представяне на изследванията
  4. Представяне на изследванията

Литература по темите:

в зависимост от естеството на стажа