DEVM228 Практика: Езиково развитие

Анотация:

В този курс студентите упражняват практически умения за събиране, осмисляне и анализ на данни в областта на езиковото развитие в детска възраст.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Тук студентите работят по развитието на своите умения под ръководството на преподавателя за събиране и анализ на данни в областта на езиковото развитие в детска възраст.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Тя е съобразена с конкретните теми на студентските изследвания.

Средства за оценяване:

Оценката се формира въз основа на събрания емпиричен материал и неговия анализ и представяне.