DEVM227 Емпиричен проект

Анотация:

Емпиричният проект е самостоятелна емпирична изследователска разработка, която студентите планират, осъществяват и описват под супервизията на научен ръководител. Курсът има за цел да подпомогне студентите при създаването на изследователски проект, който да може да развие в магистърска теза впоследствие. В това се включва избор на област, тема, изследователски въпрос, подходяща методология за събиране и анализ на данни, тълкуване и описание на проекта като текст и устно представяне на проекта.

Изследователският проект ще бъде защитен и обсъден пред комисия от преподавателите от курса, където студентът ще може да получи обратна връзка за своята работа.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Надя Колчева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р
гл. ас. Михаела Барокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Процедури и етапи на провеждане на емпирично изследване, принципи на работа с деца, етични правила, методология

• Познания в съответната област на развитието

2) могат:

• Да измислят самостоятелно дизайн за изследване

• Да проведат пилотно изследване по въпросния дизайн;

• Да кодират и въведат данните

• Да използват подходящи методи за анализ на данните

• Да коментират резултатите от това изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за емпирични изследванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обсъждане на теми за емпиричен проект
  2. Обсъждане на теми за емпиричен проект
  3. Супервизия на проектите
  4. Супервизия на проектите
  5. Представяне на проекти
  6. Представяне на проекти

Литература по темите:

Дава се допълнителна литература при необходимост.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

УСТЕН ИЗПИТ