CASM033 Проект: Идея и сценарий за антропологичен филм I част

Анотация:

Анимационна режисура

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: