CASM021 Анимация за напреднали II част

Анотация:

Курсът е предназначен да задълбочи анимационните уменията на студентите, спрямо избраната от тях идея за дипломен филм. Разработват се поредица от практически задачи и упражнения в различни анимационни техники, индивидуално насочени към нуждите на всеки дипломен проект.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  
 Мирослава Янкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

1. Студентите ще имат по-задълбочени познания по анимация, надграждайки върху основните й характеристики.

2. Ще имат необходимите знания , които ще им позволят свободата да избират анимационна техника, най-подходяща за конкретната им работа.

3. Студентите ще придобият необходимите знания, за да могат да експериментират и да търсят нови средства в широката палитра на анимационни техники.


Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно бакалавърската програма "Анимационно кино" с анимационен дипломен филм и да имат дипломен проект за магистърската програма.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Презентация на проекти на студентите. Обсъждане. Поставяне на персонални задачи. Обикновенно продължаваме работата по проекта, развит в предишната част на курса.
  2. Индивидуален анимационен подход - примери за различни подходи към анимационното движение.
  3. Проследяване прогреса по работата върху индивидуалните задачи.

Литература по темите:

Tony White – “The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

Shamus Culhane – ”Animation from Script to Screen”

Don Bluth – "The Art of Storyboarding"

Mark Byrne – "The Art of Layouts and Storyboarding"